Pojištění provozoven

Pojištění

JEDINEČNÉ POJIŠTĚNÍ VAŠICH PROVOZOVEN ZA BEZKONKURENČNÍ CENU

 

Vážení obchodní partneři, na této stránce pro Vás připravujeme aktuality v oblasti pojištění zajišťující výhodnější podmínky pro Vaše provozovny.

 

ProVektor, spol. s r.o. – Obchodní aliance JAVOR ve spolupráci s firmou Čásenský & Hlavatý, s.r.o., jedním z největších pojišťovacích makléřů, přináší nabídku mimořádně výhodného pojištění Vašeho podnikání.

Pojištění na míru je sjednáno u Generali Pojišťovna a.s. tak, aby pokrývalo obvyklá i specifická rizika potravinářského maloobchodu. Je určeno nejen maloobchodním prodejnám, ale každému, komu jeho parametry vyhoví.

Jde o pojištění majetku a odpovědnosti TopGEN s mimořádnou slevou a plněním.

Pojištění, které by tak výhodně krylo podobně široký rozsah škod, je jedinečné. Jen díky tomu, že se spojily tři velké a ve svém oboru významné subjekty, z toho Vy nyní můžete těžit výhody.

 

ECONOMY - pojištění na 400 000 Kč

je kombinací následujících pojištění majetku (FLEXA*, voda z potrubí, přírodní nebezpečí, povodeň, přírodní katastrofy, odcizení) a pojištění odpovědnosti (škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů; škoda způsobená vadou výrobku; regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění; čistě finanční škoda; křížová odpovědnost)

Roční pojistné ..... 2 000Kč

 

GOLD pojištění na 700 000 Kč

kryje všechny položky z varianty ECONOMY s vyšším krytím. NAVÍC je tato varianta rozšířena v rámci pojištění majetku o: vandalismus; odcizení peněz a cenností; ztrátu peněz a cenností.

Roční pojistné ..... 3 450Kč

 

PREMIUM pojištění na 900 000 Kč

kryje všechny položky z varianty GOLD s ještě vyšším krytím. NAVÍC v rámci pojištění majetku zahrnuje: nepřímý úder blesku; přepětí; podpětí; rozbití skla. Pojištění odpovědnosti je rozšířeno o doplňkové pojištění věcí třetích osob (převzaté, užívané, skladované).

 Roční pojistné ..... 5 350Kč

 

*FLEXA je anglická zkratka Fire, Lightning, EXplosion, Aircraft = požár (oheň), blesk, výbuch (exploze) a pád letadla.

 

Pro detailní informace nás kontaktujte:

pojisteni@provektor.cz | 735 764 973

 

Využití těchto služeb není podmíněno členstvím v Obchodní alianci JAVOR a lze je využít samostatně.